Docker

Bài 7 - Tra cứu thông tin image và giám sát các container trong Docker

Bài 7 - Tra cứu thông tin image và giám sát các container trong Docker

 •   26/04/2023 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 97
Tìm hiểu cấu trúc hình thành nên container, các truy vấn và đo lường quá trình hoạt động thay đổi của container trong Docker
Bài 6 - Thực hành tạo môi trường cài đặt 1 website

Bài 6 - Thực hành tạo môi trường cài đặt 1 website

 •   14/04/2023 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 96
Bài thực hành cài đặt các container php, httpd, mariadb và phymyadmin
Bài 6 1 - Thực hành tạo ra 3 container, chạy 3 dịch vụ khác nhau là httpd, php-fpm, mysql

Bài 6 1 - Thực hành tạo ra 3 container, chạy 3 dịch vụ khác nhau là httpd, php-fpm, mysql

 •   10/04/2023 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 113
Sau đây sẽ thực hành tạo ra 3 container, chạy 3 dịch vụ khác nhau là httpd, php-fpm, mysql. Tạo một mạng bridge để liên kết những container này với nhau (giao tiếp với nhau qua cổng nội bộ httpd:80, php-fpm:9000, mysql:443). Trong đó thiết lập thêm httpd mở cổng public 8080 để ánh xạ vào 80 của nó.
Bài 6 - Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

Bài 6 - Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

 •   10/04/2023 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 162
Cách tạo một network trong Docker, thực hành cài đặt Apache, PHP, MySQL và kết nối chúng vào mạng, cài đặt WordPress trên Docker
Bài 5 - Chia sẽ dữ liệu giữa các host và container và giữa các container với nhau

Bài 5 - Chia sẽ dữ liệu giữa các host và container và giữa các container với nhau

 •   10/04/2023 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 121
Trong phần này tìm hiểu cách chia sẻ dữ liệu giữa máy Host và Container, giữa các Container với nhau bằng cách sử dụng một thư mục trên máy Host làm nơi lưu trữ tập trung. (Tạo ổ đĩa rồi mount nó vào các container sẽ tìm hiểu sau, phần này sử dụng trực tiếp các thư mục).
Bài 4 - Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker

Bài 4 - Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker

 •   10/04/2023 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 107
Từ container cập nhật lại vào image với lệnh docker commit, cách lưu image ra file trên đĩa và nạp một file image vào Docker
Bài 3 - Tạo và chạy container

Bài 3 - Tạo và chạy container

 •   10/04/2023 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 147
Hướng dẫn tạo và chạy container từ image đã tải vể
Bài 2 - Image và container trong Docker

Bài 2 - Image và container trong Docker

 •   10/04/2023 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 101
image là một gói phần mềm trong đó chứa những thứ cần như thư viện, các file cấu hình, biến môi trường để chạy mội ứng dụng nào đó. Nó giống như cái USB chứa bộ cài đặt hệ điều hành Windows!
Bài 1 - Cài đặt Docker trên Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)

Bài 1 - Cài đặt Docker trên Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)

 •   10/04/2023 02:51:00 AM
 •   Đã xem: 116
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)
GIới thiệu về Docker

GIới thiệu về Docker

 •   10/04/2023 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 80
Docker là một dự án nguồn mở nó cho phép tự động hóa việc triển khai các ứng dụng bên trong các Container (Linux), cung như cung cấp chức năng đóng gói các thành phần cần để chạy ứng dụng vào Container. Docker cung cấp công cụ CLI (Command Line Interface) để quản lý vòng đời của các container. Sử dụng Docker là cách nhanh chóng để phát triển, triển khai, bảo trì các ứng dụng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây