VMWARE

RVTools

RVTools

 •   21/07/2023 06:13:00 AM
 •   Đã xem: 121
RVTools là một ứng dụng Windows .NET (4.6.2 trở lên) sử dụng VMware vSphere Management SDK 8.0 và CIS REST API để hiển thị thông tin về môi trường ảo của bạn. Tương tác với VirtualCenter 5.x, ESX Server 5.x, VirtualCenter 6.x, ESX Server 6.x, VirtualCenter 7.0, ESX server 7.0, VirtualCenter 8.0 và ESX server 8.0.
watermark,type ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow 10,text aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3RjbGl1d2Vud2Vu,size 16,color FFFFFF,t 70

Lỗi SHA digest of file xxx.vmdk does not match manifest khi import ova vmware

 •   29/05/2023 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 346
Đôi khi bạn sử dụng vmware tải trên mạng về thì sẽ gặp lỗi SHA digest of file xxx.vmdk does not match manifest khi import ova vmware
Cấu hình vSphere Distributed Switch cho VMware vSphere

Cấu hình vSphere Distributed Switch cho VMware vSphere

 •   11/04/2023 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 588
Hướng dẫn cấu hình Distributed Switch
Reset vmware vcenter Appliance root and SSO Admin Password

Reset vmware vcenter Appliance root and SSO Admin Password

 •   11/04/2023 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 382
Hướng dẫn reset password root cho vCenter Appliance và SSO Admin password
Log Disk Exhaustion

Log Disk Exhaustion on VCSA 7

 •   08/04/2023 06:44:00 AM
 •   Đã xem: 185
Xử lý full log vCenter server "Log Disk Exhaustion on VCSA 7"
Cấu hình SNMP cho vCenter Server và ESXI

Cấu hình SNMP cho vCenter Server và ESXI

 •   08/04/2023 06:38:00 AM
 •   Đã xem: 161
Hướng dẫn cấu hình SNMP cho VMware vCenter Server và ESXI
lỗi SSL vmware

Fix vmware "no helthy up stream" do lỗi SSL

 •   08/04/2023 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 121
Sau một thời gian sử dụng cài đặt, vCenter Server bị lỗi no helthy up stream cách sửa như trong bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây