Reset vmware vcenter Appliance root and SSO Admin Password

Thứ ba - 11/04/2023 20:27 381 0
Hướng dẫn reset password root cho vCenter Appliance và SSO Admin password
Reset vmware vcenter Appliance root and SSO Admin Password

Reset password root cho vCenter Server Applianace

  • Tạo 1 bản snapshot mục đích sao lưu và khôi phục khi cần thiết
  • Truy cập Vcenter Appliance Console từ Host ESXI Webconsole
  • Sau khi VCSA Photon OS khởi động, nhấn phím e để vào Menu Chỉnh sửa GNU GRUB.
  • Xác định vị trí dòng bắt đầu bằng từ Linux.
  • Nối các mục này vào cuối dòng: rw init=/bin/bash
  • Dòng này sẽ trông giống như ảnh chụp màn hình sau
photo
  • Bấm F10 to continue booting.
Chạy câu lênh sau
mount -o remount,rw / 

Trong dấu nhắc Lệnh, nhập lệnh passwd và cung cấp mật khẩu root mới
passwd

Ngắt kết nối hệ thống tệp bằng cách chạy lệnh này
umount /

Khởi động lại OS
reboot -f

Reset SSO admin Password (administrator@vsphere.local)

Kích hoạt SSH cho vCenter Appliance
SSH đến vCenter Appliance
Command> shell
Shell access is granted to root
root@TEC01 [ ~ ]# /usr/lib/vmware-vmdir/bin/vdcadmintool
==================
Please select:
0. exit
1. Test LDAP connectivity
2. Force start replication cycle
3. Reset account password
4. Set log level and mask
5. Set vmdir state
6. Get vmdir state
7. Get vmdir log level and mask

Chọn số 3 Reset account password
Please enter account UPN : administrator@vsphere.local
New password is –
5&jSw/ugarCVf’,Gwum)      –> New password , Copy and try to login
==================
Please select:
0. exit
1. Test LDAP connectivity
2. Force start replication cycle
3. Reset account password
4. Set log level and mask
5. Set vmdir state
6. Get vmdir state
7. Get vmdir log level and mask

==================

exit

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây