Các ghi chú Redmine

Thứ bảy - 23/12/2023 11:08 108 0
Các ghi chú redmine
Các ghi chú Redmine
Kích Hoạt web Rest


bấm vào Cá nhân, ở khung bên phải có hần Khóa truy cập API, bấm hiện123


CÀI ĐẶT XÁC THỰC LDAP

Link tham khảo: 
https://project.altservice.com/issues/753
https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/redmineldap

Login vào redmine, đi đến Administrator(quản trị) > LDAP Authentication.

Bấm New authentication mode (chế độ xác thực mới) and enter the LDAP server details:
Name: LDAP Auth
Host: ldap.example.com
Port: 389 (hoặc port 636 nếu dùng LDAPS)
Account: cn=Manager,dc=example,dc=com
Password: SuperSecretPassword
Base DN: ou=People,dc=example,dc=com
On-the-fly user creation: [X]
Login attribute: uid
Firstname attribute: givenName
Lastname attribute: sn
Email attribute: mail
Click Save

Đi đến  Administration -> Users và chọn New user (nếu tạo mới)
Login: bob
First name: Bob
Last name: Guy
Email: bob@example.com
Authentication mode: LDAP Auth
Click Save

Nếu user đã có thì chọn user và chỉnh sửa phần Authentication mode sang LDAP Auth2024 01 14 9 05 40


THAY ĐỔI TRANG MẶC ĐỊNH SAU KHI LOGIN REDMINE

Thay đổi trang mặc định là trang hính (home) sang trang riêng (my page) trong redmine
sửa file /opt/redmine/config/routes.rb
# comment out this line
#  root :to => 'welcome#index', :as => 'home'
# add the following line (keep the identation!)
  root :to => 'my#page', :as => 'home'

Thay đổi từ dịch sang tiếng việt cho phù hợp đối với chủ đề


ẨN PHẦN CẤU HÌNH THÔNG BÁO QUA EMAIL TRONG TRANG CẤU HÌNH PROFILE USER

mở file /opt/redmine/app/views/my/account.html.erb

comment đoạn code ở dưới

Thay đổi giới hạn 10 vấn đề hiển thị ở cá nhân (my_page)

mở file /opt/redmine/app/helpers/my_helper.rb
 tìm đến dòng các dòng hightlight thay đổi tham số 10 thành số vấn đề muốn được hiển thị ở trang cá nhân, ví dụ ở đây là 500

######## BỔ SUNG THÔNG BÁO CẬP NHẬT EMAIL #################

Để thêm một thông báo cập nhật EMAIL khi có sự thay đổi của một Issue như hình dưới, làm như sau

Phần cập nhật Email này sẽ sử dụng sự thay đổi các cột trong table Issue trong database như đối với 2 phần trên sẽ sử dụng table due_date và done_ratio


Sau khi xác định được tên cột cần thông báo email khi có sự thay đổi ta sẽ thêm vào 2 file sau
File đầu tiên là file /opt/redmine/lib/redmine/notifiable.rb
File này sẽ hiển thị ngoài trang cấu hình, phần được highlight sẽ được link qua ở file thứ 2 là journal.rb

File thứ 2 là file : /opt/redmine/app/models/journal.rb
Thêm 2 dòng như dưới
Phần highlight màu vàng sử dụng đúng tên của file thứ nhất
Phần highlight màu tím là tên colume của database muốn gởi thông báo khi có sự thay đổi

Sau khi lưu 2 file lại thì restart lại apache2
systemctl restart apache2 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây