watermark,type ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow 10,text aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3RjbGl1d2Vud2Vu,size 16,color FFFFFF,t 70

Lỗi SHA digest of file xxx.vmdk does not match manifest khi import ova vmware

 05:10 29/05/2023

Đôi khi bạn sử dụng vmware tải trên mạng về thì sẽ gặp lỗi SHA digest of file xxx.vmdk does not match manifest khi import ova vmware
top10 OWASP

OWASP là gì? Top 10 OWASP là gì?

 05:33 11/05/2023

OWASP là viết tắt của Open Web Application Security Project là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên về bảo mật ứng dụng web. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của OWASP là tất cả các tài liệu của tổ chức đều miễn phí và dễ dàng truy cập trên trang web chính thức http://owasp.org, giúp mọi người đặc biệt là ngành an ninh mạng có thể cải thiện tính bảo mật của ứng dụng web. Các tài liệu OWSAP cung cấp bao gồm tài liệu, công cụ, video và diễn đàn. OWASP được biết đến nhiều nhất qua OWASP Top 10.
Tạo User trên Ubuntu Linux với useradd

Tạo User trên Ubuntu Linux với useradd

 12:16 07/05/2023

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách tạo người dùng mới trên máy tính chạy Ubuntu Linux và cách cấp quyền sudo cho người dùng sau khi tạo. Bạn có thể sử dụng tài khoản người dùng này để chạy các lệnh quản trị hệ thống mà không cần phải đăng nhập vào máy chủ Ubuntu dưới tư cách là người dùng root.
PASSSQL

Khôi Phục Mật Khẩu MySQL Trên Linux

 11:14 02/05/2023

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu của user root trong MySQL trên Linux nhé.
Các lệnh cơ bản Linux - History

Các lệnh cơ bản Linux - History

 10:40 02/05/2023

Khi mới làm quen với Linux, việc nhớ cũng như cách sử dụng các lệnh trong Linux không phải dễ dàng nếu bạn không sử dụng lệnh đó 1 cách thường xuyên. Một cách để tra cứu lại những lệnh đã thực thi, hoặc copy lại những lệnh quá dài đó là lệnh history.
Linux cli basic

Các lệnh cơ bản trong Linux

 10:00 02/05/2023

Có rất nhiều các câu lệnh trong Linux (Linux command), tuy nhiên ở đây các câu lệnh phổ biến thường dùng trong Linux, để tất cả mọi người có thể sử dụng command prompt của Linux dễ dàng hơn.
Hướng dẫn sử dụng aaPanel CLI

Hướng dẫn sử dụng aaPanel CLI

 21:42 22/04/2023

Có một công cụ ở aaPanel mà mình rất thích đó là CLI, cũng giống như các control khác ngoài giao diện ra còn có thể tương tác qua CLI. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các chức năng CLI của aaPanel.
Cấu hình vSphere Distributed Switch cho VMware vSphere

Cấu hình vSphere Distributed Switch cho VMware vSphere

 22:53 11/04/2023

Hướng dẫn cấu hình Distributed Switch
Reset vmware vcenter Appliance root and SSO Admin Password

Reset vmware vcenter Appliance root and SSO Admin Password

 20:27 11/04/2023

Hướng dẫn reset password root cho vCenter Appliance và SSO Admin password
SSH

Hướng dẫn sử dụng SSH Key để kết nối đến Linux Server

 10:02 11/04/2023

Một trong các phương thức đăng nhập vào Linux Server khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu.
Fix lỗi file system tự chuyển sang chế độn read only

Fix lỗi file system tự chuyển sang chế độn read only

 09:58 09/04/2023

Fix lỗi file system tự chuyển sang chế độn read only
Log Disk Exhaustion

Log Disk Exhaustion on VCSA 7

 06:44 08/04/2023

Xử lý full log vCenter server "Log Disk Exhaustion on VCSA 7"
NginxUbuntu

Cài đặt và cấu hình Nginx Reserver Proxy trên Ubuntu 22.10

 23:48 09/04/2023

Bài viết hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nginx Reserver Proxy trên Ubuntu 22.10
Tạo 1 Attributes inactive directory

Tạo 1 Attributes inactive directory

 22:22 09/04/2023

Phần này sẽ hướng dẫn cách tạo các thuộc tính Active Directory tùy chỉnh khi không có sẵn thuộc tính hiện có. Ví dụ: tạo một thuộc tính để chứa "Số thẻ Medicare" của người dùng.
ClusterControl

ClusterControl Xử lý tình trạng ko start được cluster

 07:22 11/04/2023

Xử lý lỗi ClusterControl không start Cluster được
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây