Các lệnh cơ bản - Tập tin và thư mục

Thứ tư - 03/05/2023 08:23 360 0
Lệnh về tập tin và thư mục
Các lệnh cơ bản - Tập tin và thư mục

Lệnh về tập tin và thư mục

Câu lệnh Chú thích
 # cd /home  Vào thư mục “/home”
 # cd ..  Trở về thư mục trước 1 bậc
 # cd ../..  Trở về thư mục trước 2 bậc
 # cd  Trở về thư mục home
 # cd ~tên user  Đến thư mục home của user
 # cd –  Quay lại thư mục trước đó
 # cp file1 file2  Copy file 1 thành file 2
 # cp dir/* .  Copy toàn bộ file trong thư mục bao gồm cả thư mục hiện tại
 # cp -a /tmp/dir1 .  Copy 1 thư mục bao gồm cả thư mục hiện tại
 # cp -a dir1 dir2  Copy thư mục 1 thành thư mục 2
# iconv -l Liệt kê danh sách Encodings
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile Chuyển đổi mã hóa kí tự từ dạng này sang dạng khác
# ln -s file1 lnk1 Tạo một liên kết tượng trưng tới tập tin hoặc thư mục
# ln file1 lnk1 Tạo một liên kết vật lý đến tập tin hoặc thư mục
# ls Xem danh sách tập tin và thư mục có trong thư mục cần xem
# ls -f Như lệnh ls nhưng bao gồm cả tập tin ẩn
# ls -l Như lệnh ls nhưng xem đc chi tiết của tập tin và thư mục
# ls *[0-9]* Liệt kê tập tin và thư mục có chứa chữ số
# mkdir dir1 Tạo thư mục
# mkdir dir1 dir2 Tạo 2 thư mục dir1 dir2 cùng lúc
 # mkdir -p /tmp/dir1/dir2  Tạo 1 cây thư mục
 # mv dir1 new_dir  Di chuyển thư mục 1 và đổi tên thành thư mục mới
 # pwd Xem đường dẫn của thư mục hiện tại
 # rm file1 Xóa tập tin 1 nhưng cần xác nhận
# rm dir1 Xóa thư mục 1 nhưng cần xác nhận
 # rm -f file1  Xóa tập tin 1 ngay lập tức (Cẩn thận khi dùng)
 # rm -rf dir1 Xóa thư mục 1 ngay lập tức (Cẩn thận khi dùng)
 # touch -t 0712250000 file1  Sửa thời gian của tập tin

Lệnh tìm kiếm

Câu lệnh Chú thích
# find / -name file1/dir1 Tìm tập tin hoặc thư mục trong thư mục gốc của hệ thống. Bắt đầu tìm kiếm từ thư mục “/”
# find / -user user1 Tìm tập tin và thư mục của user 1 trong thư mục gốc của hệ thống. Bắt đầu tìm kiếm từ thư mục “/”
# find /home/user1 -name \*.bin  Tìm trong thư mục “/home/user1” như tập tin đuôi “.bin”
# find /usr/bin -type f -atime +100  Tìm binary file không được sử dụng trong vòng 100 ngày
# find /usr/bin -type f -mtime -10  Tìm tập tin được tạo ra hoặc thay đổi trong vòng 10 ngày trở lại
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 ‘{}’ \; Tìm những tập tin có đuôi “rpm” và cấp quyền
# find / -xdev -name \*.rpm Tìm những tập tin có đuôi “rpm” nhưng không tìm ở các phân vùng gắn ngoài như USB,CD/DVD,…
# whereis halt  Hiển thị toàn bộ vị trí liên quan của tập tin (đường dẫn, nguồn,…)
 # which halt Hiển thị đường dẫn của tập tin thực thi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây