Cài đặt và cấu hình OCFS2 Ubuntu 20.04 LTS

Chủ nhật - 09/04/2023 09:29 163 0
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình OCFS2 để mount chung 1 phân vùng cho các trường hợp cấu hình cluster
Cài đặt và cấu hình OCFS2 Ubuntu 20.04 LTS
### Làm trên 3 node ####
hosts file
10.1.16.17 webapp01 webapp01.ued.local
10.1.16.18 webapp02 webapp02.ued.local
10.1.16.19 webapp03 webapp03.ued.local
10.1.16.20 webapp webapp.ued.local
 
sudo apt-get install -y ocfs2-tools
 
o2cb add-cluster webapp
 
o2cb add-node webapp webapp01.ued.local --ip 10.1.16.17
o2cb add-node webapp webapp02.ued.local --ip 10.1.16.18
o2cb add-node webapp webapp03.ued.local --ip 10.1.16.19
 
o2cb list-cluster webapp
vi /etc/default/o2cb

[...]
# O2CB_ENABLED: 'true' means to load the driver on boot.
O2CB_ENABLED=false


# O2CB_BOOTCLUSTER: If not empty, the name of a cluster to start.
O2CB_BOOTCLUSTER=ocfs2
[...]
##### Thay chữ mãu đỏ thành màu xanh ở dưới

[...]
# O2CB_ENABLED: 'true' means to load the driver on boot.
O2CB_ENABLED=true

# O2CB_BOOTCLUSTER: If not empty, the name of a cluster to start.
O2CB_BOOTCLUSTER=webapp
[...]
 
ufw allow 7777
ufw allow out 7777
ufw allow 7777/udp
ufw allow out 7777/udp
ufw reload

Khởi động lại OCFS Cluster và OCFS2 file system.
sudo service o2cb restart
sudo service ocfs2 restart

Tạo thư mục để mount SAN vào
mkdir /mnt/storage

Kiểm tra disk chung trên 3 node
root@webapp01:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 300G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 2G 0 part /boot
├─sda3 8:3 0 18G 0 part [SWAP]
└─sda4 8:4 0 280G 0 part /
sdb 8:16 0 2T 0 disk
sr0 11:0 1 1024M 0 rom


# Trên 1 node
mkfs.ocfs2 -L "webapp" /dev/sdb

# trên 3 node
mount -t ocfs2 /dev/sdb /mnt/storage

# trên 3 node thêm vào file /etc/fstab để tự mout lại disk vào thư mục mnt/storage khi khởi động lại
echo "/dev/sdb /mnt/storage ocfs2 _netdev,defaults 0 0" >> /etc/fstab

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây